• slideshow1
  • slideshow2
  • slideshow3
  • slideshow4

psikoloji

Kitle Psikolojisi Kitaplar

Yorum :0
Kategori : Psikoloji

Ekonomi biliminin tartışmalı olmayan birkaç teorisinden biri, kişilerin  teşviklere yanıt verdiğidir. Eğer insanlara bir şeyi yapmak için daha çok neden verirseniz, daha fazlasını yaparlar ve eğer zaten meydana getirmeye eğilimli oldukları bir şeyi yapmalarını kolaylaştırsanız, daha çok yaparlar. Kitleler ne şüphe bilirler, ne de karasızlık. Devamlı belli bir kutupta kümeleşirler ve duyguları her vakit aşırıdır. Hayallerle düşünürler. Kitle içinde yer alan bir bilgili ve cahil, vakaları objektif olarak değerlendirmede aynı kabiliyet seviyesine inerler. Yüksek zekaya sahip olmanın da hiçbir önemi yoktur. Tıpkı toplumun en ufak yapı taşının aile, maddenin atom olması şeklinde iktisat ve finans dünyasının en küçük yapı taşı da kitle haline gelmiştir. Başarı için en önemli kriter kitle psikolojisini anlamaktır.  Kitle psikolojisini tanımak, iyi mi işlediğini öğrenmek ve çağımız piyasa sisteminde onu yönetmek istiyorsanız aşağıda hazırlamış olduğumuz kitap listesine göz atmanız faydalı olacaktır. Ülkemizde gösterilen ve kitle psikolojisini piyasa temelli bir yaklaşımla ele alan en önemli kitapları okuyarak aşağıdaki listeyi oluşturduk.   Kitle psikolojisi ile ilgili en iyi kitapları:   1- Herkes Örgüt, Clay Shirky

Manipülasyon Ne demek?

Yorum :0
Kategori : Psikoloji

Sizden bir şey istendiğinde hayır demekten çekiniyorsanız ve bu durumun nedenine karşınızdakinin size hissettirdiği suçluluk duygusu ya da korkuysa; manipüle ediliyor olabilirsiniz. Manipülasyon, birçok bireyin istediklerini elde etmek için başvurmuş olduğu bir yöntemdir. Kisiselgelisim.web.tr olarak manipülasyon tuzağına düşmemek için, manipüle edildiğinizi anlamanın tekniklerini sizler için bir araya getirdik. Manipülasyon Ne demek? Manipülasyon Ne demek?  başkalarını kontrol altına almak amacıyla yapılan bir akıl oyunudur. Çoğu vakit bilerek ve isteyerek, amacına hizmet eder şekilde yapılır. Ancak kimi zaman, kişi karşısındakini manipüle ettiğinin bilincinde olmayabilir. İsteklerinin karşılanması için manipülasyona başvuran bireyler, genelde yaptıkları işte oldukça iyidir. Hedeflerine ulaşmak için manipüle ettikleri kişiyi suçluluk, vehamet benzer biçimde farklı duygular içinde ve kimi zaman yük altında bırakarak, seçim şansı bırakmazlar.Manipülasyon Ne demek? Manipüle edildiğinizi nasıl fark edersiniz? 1. Manipüle edildiğinizi fark edebilmek için, önemli noktal

İşyerinde Mobbing

Yorum :0
Kategori : Psikoloji

“İşyerinde Mobbing ” kavramı uzun süreden beri çalışanların savaşım etmek zorunda olduğu, baskıcı bir uygulama. İşyerinde konuşulan olumsuz mevzular, anlaşmazlıklar, çalışanlar olur arasındaki uyuşmazlıklar yahut agresif ve baskıcı politikalar izleyen bir yönetici Mobbing   kaynağı olabiliyor. Mobbing genel tarifiyle iş dünyasında, özellikle idare ve yönetim kademesinde görülen, toplumsal ve duygusal baskıya verilen ad. 1 Nisan 2013’teİşyerinde Mobbing  uygulamaları ve başa çıkma yöntemleri” üzerine bir yazı gösteren Doç.Dr. Janice Harper’a bakılırsa, Mobbing  e maruz kalan bireyler bu duruma tepki vermeden önce baskının yaratmış olduğu duygusal tepkilerini denetim etmelidirler. Bunun ilk sebebi, duygusal dengesizliklerin başa çıkılamayacak kadar derin hasarlara yol açması. Duygusal olarak yoğunlaşan kişilerde  strese dayalı hastalıkların görülmesi kaçınılmaz oluyor. Mobbing  e uğrayan bireylerde kalp krizi atakları, intihar eğilimi ve baskı meydana getiren kişiyi öldürme düşüncesine kadar giden ruhsal ve fizyolojik bozukluklar meydana gelebiliyor. Ayrıca yaşanan duygusal yoğunluk kafa karışıklığına, odaklanmada zorluğa ve buna bağlı olarak çalışma verimliliğinin düşmesine

YGS Sınavı Öncesi Tavsiye Ve Uyarılar

Yorum :0
Kategori : Psikoloji

ÖSYM ve YÖK sınav ve yerleştirme süreçlerinde iyileştirme adına değişikliklere imza atmaya devam ederken, 2,5 milyona yakın öğrencinin 12 Mart 2017’de gireceği YGS’ye sayılı günler kaldı. Hem uygulamaya koyulan değişiklikler ve etkileri hem de YGS’ye1 ay kala neler yapmalı / yapmamalı?  sorusu ise adaylar ve aileler açısından cevabı telaşla aranan en temel sorular.  YGS Sınavı Öncesi Tavsiye Ve Uyarılar ; Sınav başarısı ile hayat başarısı doğru orantılı düşünüldüğü için üniversite adaylarının büyük çoğunluğu  başarıyı, diğerlerini geçmek ve yarışı önde bitirmek olarak anlamlandırıyor. Aile beklentileri ve sosyal çevre baskısı da eklendiğinde ölüm-kalım savaşına dönüşen sınavlarda istenilen başarılar elde edilemeyince, hayal kırıklıklarının kaçınılmaz.  Oysa ki adaylar açısından değiştirilemeyen bir gerçek olan sınavlara katılım, telafisi olan bir süreçtir. Bu yıl hedeflenen başarılar elde edilmese dahi sonraki yıl sınavlara yeniden hazırlanmak, üniversite öğrenimi boyunca çift ana dal- yan dal ve yatay geçiş gibi olanaklardan yararlanmak da mümkün. Ayrıca YGS’nin yerleşme puanına yaklaşık %25-35 oranında katkı sağlayacağı göz önünde bulundur

Renklerin Anlamları Kısaca

Yorum :0
Kategori : Psikoloji

İnsanda meydana getirdikleri hislerle ilgilidir. Her renk insanda farklı duygular uyandırır.Kimi renkler insanı sakinleştirirken kimileriheyecanlandırır, bazı renkler kendine itimatı arttırırken birtakımları da içe kapanıklığı arttırabilmektedir. Birbirine yakın renklerin etkileri de birbirine benzemektedir. Örneğin, sıcak renkler insanda daha ısı hissi uyandırırken, soğuk renkler de bir serinlik ve soğukluk hissi uyandırır. Renklerin insan üzerindeki etkileri,  ruh ve sinir hastalıkları başta olmak üzere, çeşitli hastalıkların tedavisinde destekleyici olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, pazarlama, iktisat ve siyaset gibi mevzularda da renklerin insan üzerindeki etkilerinden yararlanılmaktadır. Renklerin Anlamları Kısaca; Siyah Siyah (yahut kara), bir renk değil renksizliktir. çünkü, aslına bakarsak siyah renk yoktur. Bundan dolayı doğada siyah renk bulunmaz, ama ışığı emen ve yok eden bölgeler siyah olarak idraklanır. Işığı emen ve yok eden siyah, hüznü, yalnızlığı, sıkıntıları ve endişeleri hatırlatarak karamsarlığı artıcı etkiler gösterebilir. ölümü çağrıştıran siyah, genellikle matemin rengi olarak bilinir. Gücü ve soyluluğu çağrıştırdığı için makam vasıtalarında en fazlaca kullanılan renktir. Siyah renk, hakim olduğu

Mutlu Bir İnsan Olmak

Yorum :0
Kategori : Sağlıklı Yaşam

Açıkça görüldüğü gibi, mutluluk, kısmen dış koşullara, kısmen de kişinin kendisine bağlıdır. Bu yazı da mutluluğun kişiye bağlı yönünü ele aldık; mutluluğun bu yönü ile ilgili reçete basittir. Aralarına daha önce adını andığımız Bay Krutch'ı da katabileceğimiz birçok kişi, dinsel inançsız mutluluğun mümkün olmadığı kanısındadır. Mutsuz olan birçok kişi de, çektiği olumsuz acının toplumdan geldiğini düşünür. Ben mutluluğun ya da mutsuzluğun gerçekten bu gibi nedenlere dayandığına inanmıyorum; bence bunlar yalnızca belirtilerdir.   Mutsuz birisi, kural olarak, mutsuz bir insanın benimsemesi ve bunu inanç edinmiştir; mutlu olan da mutlu bir inancı benimsemiştir. oysa gerçek tam tersidir.  Bireylerin mutlulukları için gerekli olan yiyecek, barınak, sağlık, sevgi, başarılı iş ve çevreden saygı görmek gibi basit kavramlardan vazgeçemezler. Kimi bireyler için evlat sahibi olmak da şarttır.  Bunların bulunmadığı durumlarda ancak Özel insanlar mutlu olabilirler, ama bu gereksinmelerin bulunduğu ya da dürüst bir çabayla elde edilmelerinin mümkün olduğu durumlarda da mutsuzluk çeken bir insanın psikolojik bir problemi var demektir ki, aşırı durumlarda bir psikolog  başvurulması gerekir. Sıradan durumlarda ise bu hasta, sorunu, doğru açıdan ele almak koşuluyla kendisi giderebili

Psikolojik İkna Yöntemleri

Yorum :0
Kategori : Psikoloji

1. İyilik yaptırtın Birine kendinize iyilik yaptırtın. Buna Benjamin Franklin etkisi de denir. Efsaneye göre Benjamin Franklin’i sevmeyen bir adam varmış. Benjamin Franklin bu adamı kazanmak için ondan kendisine az bulunan bir kitabini ödünç vermesini istemiş. Adam kitabi verince de tüm kalbiyle teşekkür etmiş. Bunun sonucunda kendisinden hiç hazzetmeyen bu adamla arkadaş olabilmişler. Benjamin Franklin’in sözüne göre: Size bir iyilik yapan bir kimse, daha fazlasını yapmaya kendisini hazırlamış hissedecektir. Bilim adamları bu teoriyi test ettiklerinde, kendilerine iyilik yapılmasını isteyen bilim adamları her zaman daha iyi şekilde değerlendirilmiş. Mantıken insanlar birine bir iyilik yaptıklarında o kişinin iyilik yapılmaya değer biri olduğunu otomatik olarak düşünürler. 2. Yükseği hedef alin Bu teknik yüze duvar tekniği olarak da adlan dirilir. Basitçe birinin size büyük ihtimalle reddeceği anlamsız birse isteyip, bir süre sonra daha az anlamsız bir şeyi (gerçekte istediğiniz şeyi) istemek. Bu teknik biraz ters gibi gelebilir ancak sizi reddetmek zorunda kalan kimse kendini kötü hissedeceğinden, daha mantıklı bir şey istediklerinde kendilerini size yardım etm

Gösterilen Yazı 1-7 (Toplam Yazı 26)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4« · »