• slideshow1
  • slideshow2
  • slideshow3
  • slideshow4

nlp kitapları

NLP Teknikleri

Yorum :3
Kategori : NLP

NLP dünyasında gelişen düşünce ve yöntemlerle ilk tanışmamın üzerinden yirmi yıl geçti. O ilk günlerde, günümüzde NLP ile bağdaştırılan hızlı, "parlak" tekniklerin hiçbiri yoktu. Bunun yerine öğrenme, seçme ve değişmeye ilişkin yeni bir yaklaşımın heyecanı vardı. Bu heyecan, NLP'de daha sonra ortaya çıkacak tüm gelişmelerin ilkelerini oluşturan insan düşünce ve davranışlarına ilişkin özgün ve güçlü ön varsayımlarla ateşlenmekteydi. NLP'nin temel misyonu, her zaman bir insan olmanın "derin yapısı" üzerindeki gizem perdesini aralamak ve bu görünmez yapıların dünyayla ilişkimizi belirleyen yüzeydeki algılanabilir yapıya dönüşüm sürecini gözler önüne sermek olmuştur. NLP'nin "derin yapısı", onun ön varsayımlarıdır. Joseph ve lan, NLP'nin ön varsayımlarını başlangıç noktası olarak almakla, NLP'nin en üretken yönünü vurgulamış oluyorlar. Umulur ki, bu yaklaşım dikkatimizi, NLP' nin sadece davranış ve yetenekler düzeylerindeki müdahalelerine yoğunlaşmaktan çıkarıp, inanç, kimlik ve maneviyat gibi daha yüksek düzeylerdeki konularla bağlantısına yönlendirebilir.  Yıllarca yüzeysel s

NLP Nedir? Ne İşe Yarar

Yorum :0
Kategori : NLP

 Günümüzün hızla değişen iş dünyasında, tek bir konuya özgü becerilere duyulan gereksinimin yerini, öğrenme ve uyum sağlama becerileri almıştır. Geleceğin anahtarı kişilerin içinde saklıdır. Onların düşünceleri, davranışları ve iç çatışmalarını yönetmekteki ustalıkları, parlak, yaratıcılığa ve işbirliğine dayalı bir geleceğin kapılarını açacak; çağa ayak uydurmalar ile yarışı terk etmek zorunda kalanlar arasındaki farkı yaratacaktır. Bir organizasyonda egemen olan kültür, özellikle yüksek konumlardaki yöneticilerin kültür ve tutumlarının dışa vurumudur. Liderlerin yönetim biçimi, organizasyonun işleyişi ile bütünleşir. Kişinin rütbe ve derecesi ne olursa olsun, kendi çevresinde bir liderdir. Kişi kendini tanıyarak, iç dünyasında değerlendirerek çevresinde değişim yaratabilir. Başarma güdüsü kişinin içinden gelir. Hayattaki başarı, kişinin düşündüğü, söylediği ve yaptığı her şeyde mükemmelliğe erişebilmesine bağlıdır. Peter Senge “The Fifth Discipline (Beşinci Disiplin)” adlı eserinde “kişisel üstünlük” kavramını tanıtırken, NLP de bu &uum

NLP İle İmkansız İmkansızdır

Yorum :0
Kategori : NLP

        Hawaii mitolojisinde güneşi terbiye eden Maui’nin hikayesi anlatılır. Gökyüzü yukarı kaldırılıp, yerine yerleştirildikten sonra hayat daha da kolaylaşmıştı ama hala bazı zorluklar vardı. Çünkü güneş tanrısı gökyüzünde çok hızlı hareket ediyordu ve bu da gündüzlerin çok kısa olmasına neden oluyordu.       Erkek ve kadınların ışığı kullanabildikleri birkaç saat içinde işlerini bitirmeleri olanaksızdı. Çiftçilerin ekim veya hasat için zamanları yetmiyordu. Günün büyük bir bölümünde dünya karanlık ve kasvetliydi.       Maui annesinin “kapa” adı verilen kabuk elbiseyi güneşin gökyüzünde bulunduğu kısa süre içinde yapmak için nasıl uğraştığını seyrediyordu. Annesi işlerini güneş batmadan yetiştiremediği için sürekli ağlıyordu. Maui bir gün annesine; “Güneş neden bu kadar hızlı hareket etmek zorunda? Dünyada yaşayanlara neden aldırmıyor? Bu kadar bencil davranmamalı. Gideceğim ve onu terbiye edeceğim”. Der. Annesi panikle bağırır: “Bu imkansız! Normal bir insan onun karşısına çıkamaz ve onunla konuşacak kadar yaşayamaz. Güneş çok iri ve güçlüdür. Onunla karşılaştın mı, cesaretin kuru bir bitki gibi ışınları karşısında erir.”       Ama Maui diretir. Yapmaya kararlıdır. An