• slideshow1
  • slideshow2
  • slideshow3
  • slideshow4

bilinçaltı temizliği

Bilinçaltı Mesajları

Yorum :32
Kategori : Kişisel Gelişim

Bilincimiz, duyusal girdileri analiz eder. Düşünür, muhakeme eder, eleştirir, değerlendirir. Fikir ve/veya telkinleri yargılar, kabul eder veya reddeder. Yani mantık süreçleri egemendir ve bilişsel fonksiyonlar üstlenir. Bilinçaltı heyecanlarımızı, sezgilerimizi, alışkanlıklarımızı ve güdülerimizi depoladığı gibi bunların eyleme dökülmesinden de sorumludur. Bilinçaltı zihin telkin ve imgeleme yoluyla iknaya riayetkârdır. Bilinçli zihnin aksine sorgulamadan tekrarlı önerileri kabul eder, pekiştirir. Bütün otomatik davranışlarımız, alışkanlıklarımız ve heveslerimiz hafızada kayıtlı bilgiler arasındadır. Bilinçaltı mesajların kullanım alanları geniştir. Eğitim, Ordular, pazarlama ve reklam, psikoloji bilimi ve kişisel gelişim dönüşüm alanları bilinçaltı mesaj tekniğini en yoğun kullanıldığı alanlardır. Bilinçaltı mesajların, bireyi, karar aşamasında etkileme gücü nedeniyle, istem dışı kullanımlara karşı yasaklanmıştır. Kişisel gelişim ve dönüşüm alanında kullanılan, bireyin isteği üzerine oluşturulan subliminal telkinlerin kullanımı serbesttir. Bilincimizin gücü

Bilinçaltı Kavramı Nedir

Yorum :0
Kategori : Kişisel Gelişim

Bu kavram bazı kaynaklarda bilinçaltı, bazı kaynaklarda bilinçdışı olarak geçmektedir. Bilinçötesi tanımlamasını kullanan kaynaklarda vardır. Ancak burada önemli olan adının ne olduğu değil, işlevinin ne olduğudur.  Bir buzdağını düşünün. Buzdağının üstte kalan kısmı aslında buzdağının en küçük parçasıdır. Buzdağının esas o muazzam parçası suyun altında kalan kısmıdır. Aynı buzdağı gibi beyniniz de bilinç ve bilinçaltı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bilinç düzeyinde algılanan her şey daha sonra depolanmak üzere bilinçaltına gönderilir.  Doğduğunuz günden bugüne yaşadığınız her olay; en ince detayına kadar bilinçaltınızda yer almaktadır. Küçükken yaşadığınız evin duvarlarının rengi, annenizin size okuduğu hikayeler, dinlediğiniz tüm müzikler, okuduğunuz kitaplar, bilinçaltınızda arşivlenmiş durumdadır. Bunların pek çoğunu bilinç düzeyinde hatırlamazsınız. Çünkü bilincinizin çalışma kapasitesi 7+-2 iken, yani aynı anda en fazla 9 haneli bir kodlama yapabilirken