• slideshow1
  • slideshow2
  • slideshow3
  • slideshow4

Time Line Zaman Çizgisi Terapisi

Yorum :0
Kategori : NLP
Time Line Zaman Çizgisi Terapisi

Bu gün sevgili okurlarımızla paylaşmak istediğim konu çok faydasını gördüğüm ve etkili bir teknik olan zaman çizgisi terapisikavramı kişisel gelişim camiasında bilinen ve sıkcada kullanılan bir sistemdir. İnanıyorumki sevgili okuyucularımızında bundan sonra cok dikkatini cekecek ve ilgi duyacakları bir alan olacaktır.

Nlp nin önemli isimlerinden Tad James, ve hocası dr wayt woodsmall birlikte 1985 yılında insanların zamanı nasıl kodladıkları üzerine çalışarak Time Line™ (Zaman Çizgisi) Terapisi adlı bir tedavi yöntemi  ve bunu açıklayan bir kitapla sistem ortaya çıkardılar.

Zaman kavramı, tarih boyunca felsefenin ilgi alanlarından biri olmasının yanısıra matematik ve bilimsel araştırmaların da önemli malzemelerinden biridir. çok tartışılmış bir konudur.Yunan felsefesinde çok sık direk ve ya dolaylı olarak ele alınmıştır ve incelenmiştir.

Aslında “Zamanın akışı” Aristo’nun Fizik IV adlı kitabında geçmişti, aynı zamanda aristonun kategorilerinden biride zaman dır. William James daha 1890’da “çizgisel hafıza”dan bahsediyordu. Ainştein görecilik teorisiyle fiziğin kalbine zaman kavramını oturttu ve zamanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Albert Einstein'in tarifiyle içinde olduğumuz 3 mekan ve 1 zaman boyutundan söz eder.Zamanın objektif olarak var olup olmadığı, fiziğin en önemli ve çözülemeyen konularının başında gelir. 

Zaman hep önemliydi.

Zamanın akıp akmadığı veya hangi yönde aktığı da aynı şekilde fiziğin en tartışmalı konulardandır.

Zamanda hareket, zamanda ileriye veya geriye giden zihinsel yöntemlerin terapi amaçlı kullanımına hipnozun tarihindede raslamaktayız. Son olarakta yüz yılının en büyük hipnozcusu sayılan milton eriksonunda hipnoz seyanslarında geçmişe geleceğe yaptığı zihinsel yolculuklar bizi zaman terapisinin tohumlarına götürüyordu. Onuöğrencileri ve Nlp ’nin kurucuları, Richard Bandler ve John Grinder, bu kavramı 1970’lerin sonlarında incelediler ve eriksonun zaman uygulamalarını onlarda gerçekleştirdiler. 

Tad James, içsel hafıza depolanması sistemi kavramını bir adım ileri götürerek çok kısa bir sürede kalıcı ve uzun süreli bir dönüşüm yaratan teknikler tasarladı. Bu güçlü Time Line Terapi teknikleri davranışlarda hızlı, etkili ve uzun vadeli değişimler yapmak için tercih edilen metotlar haline geldi. 

Zaman çizgimiz, bilinçaltımızın zamanı nasıl kodlayıp algıladığımızı ve hafızanın anıların davranışların kotlanmasında ve oluşumunda çok önemli bir faktördür. 

İnsan oğlu zaman ve mekan olmadan hiçbir şeyi kavrayamaz. aristonun kategorilerinde belirttiği gibi algılama için zaman ve mekan kavramlarına ihtiyacımız var. Her şeyi bir mekanda algılarız. Örneğin ben şu anda masamın başında oturmuş bu yazıyı yazıyorum bu bir mekan tarifi. hemen aklımıza masan nerede gibi bir soru gelir masam bir odanın içinde oda nerde ada biromun içinde biron nerede birom antalyada anatalya nerede akdenizde böylece sürer gider ve mekan algısı olmadan düşünemeyiz örneğin mekansız bir algı imkansızdır. Ahmeti gördüm nerede diye hemen aklımıza gelir sormasak bile onu bir yerde ( mekanda) görmüş olmak zorundayız. Zihnimde gördüm deseniz bile zihniniz bu eylem için bir mekan oluşturuyordur.

Aynı zamanda her şey bir zamanda gerçekleşir. Dergiye yazı hazırlıyorum. Aklımıza ne zaman diye sormsk geliyor değil mi. Benim cevabım şimdi olacak siz bu yazıyı okuduğunuzda artık bu benim için geçmiş olacak. Yani ne söylerseniz söyleyin zihnimiz dile getirsekte getirmesekte bir zaman kavramıyla algılarız. Ya şimdi oluyordur ya geçmişte olmuıştur yada gelecekte olacaktır. Geldim. Şimdimi geçmiştemi geleceğim gelecekte. Hertürlü eylem zamanda gerçekleşir. Seviyorum şimdi seviyordum geçmişte seveceğim gelecekte.dili geçmiş zaman  mişli geçmiş zaman vb ayrımlarla alt anlam ayrımlarına ine biliriz. Sonuçta bizi her şeyi onunla zamanla algılama zorunda bırakan zihinsel bir gerçekliğimiz var. İşte zamn ziçgisi terapiside bu gerçeklik üzerine kuruludur. Zihnimiz zamanla her şeyi zamanın içine kotlar. Bu gerçeklik zamnın içinden çıkarıp sorunları çözmemizede olanak verir. böylece Geçmiş bir anıyla, gelecek hayali arasındaki farkı bilmemizi sağlar.Değerlerimiz ve inançlarımız, hatıralarımız, iyi ve kötü kararlarımız burada toplanır ve dünyayla nasıl ilişki kurduğumuzu belirler. 

Bu terapi, bir özne grubunun etrafında hatıralarımızı nasıl depoladığımızı, hedef belirlemede ve zaman yönetiminde zamanı nasıl algıladığımızı, nasıl işlediğini ortaya koyar ve bir zaman çizgimiz olduğu keşfini yapmamızı sağlar.

Zaman Çizgisi Teknikleri’ni kullanılarak kişi artık, olumsuz duygulardan ve sınırlayıcı kararlardan hızla kurtulabilir. Ve kişinin geçmişindeki belirgin problemleri çözüme kavuşturarak hızlı ve kalıcı sonuçlar almamızı sağlar.

Zaman Çizgisi duyguları ve deneyimleri gerçekmiş gibi algılayıp, istediğiniz zihinsel çalışmayı yapmanıza izin veren güçlü bir metafordur. Zaman Çizgisi Terapisi; Dr. Wyatt, Woodsmall, Debra Wylde ve Dirk Bansch ile yaptığım çalışmalarda gördüm ki, yaratıcılığınızı da bu terapiye eklediğinizde son derece hızlı ve etkili sonuçlar elde etmeyi mümkün kılan ve her Nlp uzmanının, psikoloğun, annenin, öğretmenin  portföyünde bulundurması gereken bir sistemdir.

Geri bildirim ve teknik ekleyelim

 "Zaman'ın var olduğu hangi anlamda söylenebilir?" 

Çünkü Aristo'ya göre kaba bir tanımla sadece şekil ve maddenin karışımı olan şeylerin var olduğu söylenebilir.Geri kalan her şey bunlara atfedilen niteliklerdir.Zaman bir cismin (mesela bir saatin ya da yıldızların) hareketleri ile tanımlanır daha doğrusu bu "hareketlerin sayısıdır zaman".

Bununla birlikte hareket cisimlerin bir niteliğidir Öyleyse zaman da cisimlerin bir niteliği olmalıdır. Yani bir uzayda cisim yoksa orada hareketten bahsedilemeyeceği gibi zamandan da bahsedilemez. 

Plotinus bu tanıma pek çok bakımdan karşı çıkar. Herşeyden önce ona göre zaman bir sayı sırası değildir ancak sayılarla "numaralanan" şeydir. İkinci olarak ona göre zaman harekete değil, hareket zamana ihtiyaç duyar. Çünkü hareket bir cismin sürekli bir "anlar serisi" içinde sürekli bir noktalar serisinde bulunmasıyla gerçekleşir.Yani Plotinus'a göre cisimler dursa bile zaman akmaya devam eder, hareket de durgunluk da zaman içinde yer alan şeylerdir fakat zaman hiç birşey içinde yer almaz. 

Esasında Aristotales de tanımındaki bir eksikliğin farkındadır ve şöyle yazar:"Zamanı hareketle ölçüyoruz ve hareketi de zamanla..." 

an için her türlü enerji dönüşümünü kestiklerini düşünün: Hiçbir insanın hiçbir hücresi enerji alış-verişi yapmayacak; dolayısıyla hiçbir organı hareket etmeyecek ve insanlar bir heykel gibi o anki konumlarında donup kalacaklar; dünya dönmeyecek, sıcaklık değişmeyecek, hava hep aynı aydınlık derecesinde kalacak, rüzgar olmayacak, vs.. Bunun anlamı, her türlü enerji akışının durmuş olması ve hiçbir "olay" olmamasıdır. Düşünün, yukarıda anlatılan film şeridinde sahnelerde hiç bir değişiklik olmasa, her sahne bir diğerinin aynı olsa, “zaman” denilen farklılaşma belirtisi nasıl algılanabilirdi? Bir insan hiç değişmese, çevresindeki hiç bir şey değişmese, güneş hep aynı konumunda kalsa, ağaçlar büyümese, rüzgar esmese, kısacası, her şey bir resim gibi dondurulmuş olsa, zaman kavramıyla neyi kastedecektik? Dolayısıyla, “zaman”, madde -enerji- mekan üçlüsü arasındaki değişim ve dönüşümün göstergesidir. Değişim ve dönüşüm, enerjinin bir yerden başka bir yere akması sonucu oluşan bir olaydır.

 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - -
Time Line Zaman Çizgisi Terapisi başlıklı 4820 kişi tarafından okundu ve 0 kişi tarafından yorumlandı

Bir Yorum Yazın

  
 
3+2 İşleminin Sonucu