• slideshow1
  • slideshow2
  • slideshow3
  • slideshow4

NLP Nedir? Ne İşe Yarar

Yorum :0
Kategori : NLP
NLP Nedir? Ne İşe Yarar

  Günümüzün hızla değişen iş dünyasında, tek bir konuya özgü becerilere duyulan gereksinimin yerini, öğrenme ve uyum sağlama becerileri almıştır.

Geleceğin anahtarı kişilerin içinde saklıdır. Onların düşünceleri, davranışları ve iç çatışmalarını yönetmekteki ustalıkları, parlak, yaratıcılığa ve işbirliğine dayalı bir geleceğin kapılarını açacak; çağa ayak uydurmalar ile yarışı terk etmek zorunda kalanlar arasındaki farkı yaratacaktır.

Bir organizasyonda egemen olan kültür, özellikle yüksek konumlardaki yöneticilerin kültür ve tutumlarının dışa vurumudur. Liderlerin yönetim biçimi, organizasyonun işleyişi ile bütünleşir. Kişinin rütbe ve derecesi ne olursa olsun, kendi çevresinde bir liderdir. Kişi kendini tanıyarak, iç dünyasında değerlendirerek çevresinde değişim yaratabilir. Başarma güdüsü kişinin içinden gelir. Hayattaki başarı, kişinin düşündüğü, söylediği ve yaptığı her şeyde mükemmelliğe erişebilmesine bağlıdır. Peter Senge “The Fifth Discipline (Beşinci Disiplin)” adlı eserinde “kişisel üstünlük” kavramını tanıtırken, NLP de bu üstünlüğe nasıl ulaşılacağını inceler.

NLP  , seçilen beceriye özgü mükemmellik kavramını tanımlayabilmeyi sağlar ve insana ustalık düzeyine erişmek için özgün ortamında izlemesi gereken yolun haritasını sunar  .

Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21 nci yüz yılda ham bilgi yağmuruna tutulan insanımız en kısa yoldan gerekli bilgiye ulaşabilme ve bu bilgileri içselleştirilerek yetenek seviyesine çıkarabilmek amacıyla maddi ve manevi kaynaklarını harcamaktadır. Söz konusu seviyelere; beynimizi ve kabiliyetlerimizi en etkin bir şekilde kullanarak ulaşmamızı önerme ve teknikleri ile NLP sağlamaktadır.

Türkiye’de 1990 yılından sonra kitapevlerinin raf ve vitrinlerinde boy göstermeye başlayan NLP kitapları son yıllarda büyük kitapçılarda ayrı bir bölümü işgal etmeye başlamıştır. Amerika’da 2 adet İngiltere’de 1 adet NLP üniversitesi , dünyanın çeşitli ülkelerinde 100’den fazla enstitü mevcuttur. Türkiye’de ise 1990’dan sonra kişisel gelişim kurslarında öğretilmekte olan NLP , 2003 yılı güz döneminden itibaren Yeditepe ve Bilgi Üniversitelerinde akademik seviyede ele alınmaya başlamıştır. 

NLP’nin Tanımı

Neuro Linguistic Programming ya da kısaca NLP , düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır. NLP , her zaman istediğiniz sonuçlara ulaşabilmek için gereken mükemmelliği irdelemenize ve yeniden oluşturmanıza olanak sağlayan bir yöntemdir.

Düşünce, duygu ve davranışlar birlikte çalışarak kişinin yaşam deneyimlerini yaratmaktadır. Çoğu zaman bu deneyimler bilinçsizce yaratılır. Robotlaşan düşünceler, dondurulmuş ya da bastırılmış duygular ve otomatik davranışlarla yaratılan yaşam deneyimleri doğal olarak bilinçsizce oluşmaktadır. Durmuş saatin bile günde iki kez doğruyu gösterdiğini düşünürsek, bilinçsizce sürülen bir yaşamda arada bir şans ya da tesadüf olarak kabul edilen “doğrular” yüzleri güldürmektedir. Geri kalan zamanlarda hayatın insanın istediği şekilde seyretmemesinin nedenini şanssızlık, talihsizlik ya da kader olarak açıklama eğilimi söz konusudur.

Richard Bandler’in ifadeleri ile “NLP temsil ettiği şeylerden birisi, insandaki öğrenme yetisine bir bakış açısı sunmasıdır. Onlarca psikolog ve sosyal hizmet görevlisi NLP'yi bir “terapi” gibi yorumlayarak kullandıkları halde, NLP ’yi bir eğitim süreci olarak adlandırmak daha doğrudur. Zaten NLP ’cilerin temel işlevi, insanların kendi beyinlerini kullanmalarını öğretecek yolları geliştirmektir.”

NLP ’nin farklılığı bir insanın öznel deneyimlerini anlamaya çalışmakta yatmaktadır.

NLP  ile ilgili kitaplarda geçen tanımlamalardan bazıları:

NLP , bir davranış biçimidir; yaşama az rastlanan bir öğrenme fırsatı olarak bakmaktadır. NLP , insanları etkileyen iletişim biçimlerini ve neyin öğrenilmeye değer olduğu konularında ustalaşmayı amaçlamaktadır.

NLP , bir yönetimdir; her davranışın bir yapısı olduğu önermesiyle yola çıkmaktadır. Bu yapı öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranışların faydalı ve etkili olduğunu anlamaksa algısal yeteneklere bağlıdır.

NLP , mükemmelliğin bilim ve sanatıdır.

NLP , kişinin kendisiyle ve diğer insanlarla iletişimidir.

NLP , değişim sanatıdır.

NLP , beynin kullanma kılavuzudur.

NLP , başarının teknolojisidir.

NLP , insanın “kendisinin en iyi versiyonu   olabilme” sanatıdır.

 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - - - - - -
NLP Nedir? Ne İşe Yarar başlıklı 3588 kişi tarafından okundu ve 0 kişi tarafından yorumlandı

Bir Yorum Yazın

  
 
3+2 İşleminin Sonucu