• slideshow1
  • slideshow2
  • slideshow3
  • slideshow4

Zihin Nedir? Zihin Hakkında Bilgi

Yorum :0
Kategori : Kişisel Gelişim
Zihin Nedir? Zihin Hakkında Bilgi

Kendi zihnimizin çalışmalarını bilmiyoruz -olması gerektiği veya bizim onun olmasını istediğimiz şekilde değil, kendisinin olduğu şekilde. Zihin sahip olduğumuz ve onunla düşündüğümüz, hareket ettiğimiz ve içinde varlığımızı barındırdığımız yegâne araçtır. O zihni, her birimizde çalıştığı şekliyle, çalışma halindeyken anlayamazsak, karşılaştığımız her sorun daha karmaşık ve daha yıkıcı hale gelecektir. Onun için, bana öyle geliyor ki kişinin tüm eğitimin en temel işlevidir.zihnini anlaması

Zihnimiz nedir, sizinki ve benimki? -başka birisine göre değil. Eğer benim zihni tanımlamamı takip etmez de, beni dinlerken kendi zihninizin çalışma halindeki durumunu izlerseniz o zaman belki tüm bu düşünce konusuna girmeye değer ve bir kazanç sağ­ lanabilir. Zihnimiz nedir? İklimin, yüzlerce yıllık geleneğin, kültür denilen şeyin, sosyal ve ekonomik etkilerin, çevrenin, fikirlerin, toplumun din, sözde bilim ve yüzeysel bilgiler yoluyla zihne yerleştirdiği dogmaların sonucu değil mi? Lütfen sadece benim yaptığım tanımlamayı değil kendi zihninizi izleyin, çünkü tanımlamanın çok az önemi var. Eğer zihnimizin çalışmalarını gözlemleyebilirsek, o zaman belki bizi ilgilendirdiği şekliyle yaşamın sorunlarıyla başa çıkabiliriz.

Zihin bilinçli ve bilinçsiz olarak ikiye ayrılır. Bu iki sözcüğü kullanmak hoşumuza gitmiyorsa yüzeysel ve saklı deyimlerini kullanabiliriz -zihnin yüzeysel kısımları ve zihnin daha derindeki katmanları.

Bilinçli ve bilinçsiz bölümlerin tamamı, diğer bir deyişle, yüzeysel ve saklı bölümlerin tamamı, düşünme mekanizmamızın
tümü -ki bilincinde olduğumuz yegâne kısımdır- ve esas büyük bölümü oluşturan ve bilincinde olmadığımız geriye kalan bilinç dediğimiz şeydir. Bu bilinç zamandır ve insanların yüzyıllar süren uğraşısının sonucudur.

Çocukluktan bazı fikirlere inanmaya alıştırıldık, dogmalarla, inançlarla, teorilerle şartlandırıldık. Her birimiz çeşitli etkilerle
şartlanmışız ve o şartlanmadan, o sınırlı ve bilinçsiz etkilerden düşüncelerimiz oluşuyor ve bir Komünist, bir Hindu, bir Müslü­man ya da bir bilim adamı kalıbına giriyor. Çok açıktır ki, düşünce hafızanın, geleneğin geçmiş birikimlerinden oluşuyor ve zihnin bilinçli ve bilinçsiz, ya da yüzeysel ve daha derin katmanlarının bu geçmiş deneyimleriyle, hayatla karşılaşıyoruz. Hayat daima hareket halindedir, hiçbir zaman statik değildir. Ancak, zihinlerimiz statiktir. Zihinlerimiz dogma, inanç, tecrübe ve bilgiyle şartlanmış, işgal edilmiş ve kısıtlanmıştır. Bu kısıtlanmış zihinle, bu son derecede şartlanmış ve fazlaca işgal edilmiş zihinle yaşamı karşılıyoruz. Hayat/birçok karmaşık ve hızla değişen sorunlarıyla, hiçbir zaman durağan değildir ve her gün, her dakika taze bir yaklaşıma ihtiyaç duyar. O nedenle, bu hayatla karşılaştığımızda, şartlanmış ve statik zihinle devamlı hareket halinde olan yaşam arasında sürekli bir çatışma vardır. Olan budur, öyle değil mi?

Yaşamla şartlanmış zihin arasında sadece bir çatışma yoktur, böyle bir zihin aynı zamanda daha fazla sorun yaratır. Yüzeysel bilgiler edinir, doğayı, bilimi fethetmenin yeni yollarını öğreniriz. Ancak yeni bilgiler edinen zihin hâlâ şartlanmış durumdadır ve belirli bir inanç kalıbına bağlıdır. Öyleyse sorunumuz hayatı nasıl karşılayacağımız değil de zihnin,
tüm şartlanmalarıyla, dogmalarıyla, inançlarıyla, kendini nasıl özgür kılabileceğidir, falnızca özgür zihin hayatı karşılayabilir;
yoksa herhangi bir sistem, herhangi bir inanç, belirli bir bilgiyle kısıtlanmış zihin bunu yapamaz. O halde, daha fazla sorun yaratmasak, zihinlerimizin işleyişini anlamak için sefalete, kedere bir son versek, bu çok önemli değil mi?

 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - - - - -
Zihin Nedir? Zihin Hakkında Bilgi başlıklı 1229 kişi tarafından okundu ve 0 kişi tarafından yorumlandı

Bir Yorum Yazın

  
 
3+2 İşleminin Sonucu