• slideshow1
  • slideshow2
  • slideshow3
  • slideshow4

Lider Olabilmek

Yorum :0
Kategori : Kişisel Gelişim
Lider Olabilmek

Liderlik nedir, lider kime denir, lider olmanın şartları nelerdir, lider olabilmek için hangi kriterlere sahip olmak gerekir?

 

Bu yazımda sizlere liderlik üzerine yaptığım çalışma ve derlemeleri sunacağım.

 

Liderin tanımı

 

Toplumları arkalarından sürükleyen, onların ufkunu açan, yeniliklere açık olan, basma kalıplara takılı kalmayan, sürekli kendini yenileyen ve sorunların çözümüne en hızlı, en pratik yollarla çözüm üreten, toplulukları pozitif motive edebilen kimselere lider denir.Kendi düşüncelerini, istek ve iradesini yanındaki kişilerin sevgi, saygı ve güvenini kazanarak onlara kabul ettirebilien kişilerdir.

 

Yapılan herhangi bir işte yanındaki kişilerle hareket edebilen, onları doğru hedefe yönlendirebilen, değişik fikir ve görüşlere saygı duyan, arkasındaki ve yanındaki kitleleri sürükleyebilen ve onlara yeni ufuklar açabilen kişidir. 

 

Liderlik Nedir?

 

Liderlik , insanların hareket ve davranışlarını etkileme sanatıdır. Lider ise, kendi istek ve iradesini, diğer insanlara, onların saygı, güven, itaat ve bağlılıklarını kazanarak, kabul ettirme yeteneğidir. Liderlik özelliklerinin önemli bir kısmı doğuştan gelir. Bunlar eğitim ile geliştirilebilir. 

 

Bir Liderlerde olması gereken vasıflar nelerdir?

 

Liderde güven:Lider önce kendine güvenmeli, sonrada bu vasfı dolayısıylada herkes ona güvenebilmelidir. Eğer bir liderin kendine güveni yoksa, kimsenin de ona güveni olmaz. 

 

 

Liderin Enerjisi: lider, beraber çalıştığı kişilerin isteklerini, hatta daha fazlasını yapmaya istekli olmalı vede yapmalıdır.Onlardan daha fazla çalışmak, düşünmek, tehlikeye göğüs germek, herkesten fazla yük yüklenmek zorundadır. 

 

Zamanını seçmek: lider, yeniliğe açık olmalı, eskimiş düşüncelere takılıp kalmadan onları bir kenara bırakıp, yeni fikir ve görüşlere açık olmalı, kendini sürekli yenilemelidir.

 

Berraklık:lider hükmünü mantık çerçevesinde vermeli, kendi hükmi düşüncelerinin alternetiflerini tartmalı ve ondan sonra karar vermelidir.Düşüncelerini açık ve berrak şekilde ifade edebilmelidir.

 

Cesaret: Lider, içinde taşımış olduğu cesareti yalnız kendine saklamamalı, bunu çevresine yaymalıdır. 

 

Örnek:

Rahmetli İmamu Mehmet(Mehmet Bebek) amca, Karabörkde ilk elektriği ürettiğinde, ne bir diploması vardı, nede bu dalda almış olduğu bir belge.Bu işin uzmanı elektrik mühendisi gelip yapamam dediğinde, Mehmet amca "ben yaparım, sen bana maddi destek sağla" demiştir ve yüklendiği cesaretle ve kendine güvenenlerle beraber bu işin üstesinden gelmiştir. 

 

İlgi: insanlar kendilerine ve problemlerine gerçekten ilgi gösterdiğine inanmadıkları kimsenin arkasından gitmezler.Lider arkasından gelenleri iyi tanımalı, onları kırılganlıkdan alıkoymalı, onların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalıdır. 

 

Ahlâk:Asla taviz vermeyeceği bir dürüstlük ve kuvvetli bir ahlâk duygusu. Bunlar bir liderde yerleşmiş olması gereken vasıflardır. 

 

İnanç:Bir lider, yanındaki adamlarına ve onları yönelttiği amaca inanmak zorundadır.Kendisinin inanmadığı bir şeye, yanındakileride inandırmak ve hatalarına ortak etmek yanlışlığına düşmemelidir.Ama inandığı bir şeyinde arkasından sonuna kadar tüm tehlikelere rağmen gitmelidir. 

 

Örnek:

İngilizler İstanbul'u işgal edince uzun ve derin düşünceler içinde Karadenize bakan Mustafa Kemal Atatürk, yanındakilerin "Paşam İngilizler İstanbul'u işgal etti, şimdi ne olacak" dediklerinde, Mustafa Kemal Atatürk sakin bir şekilde "geldikleri gibi giderler" demiştir.İşte bu inancı tüm ulusa aşılayan M.Kemal Paşa, bir ulusu elbirliği ile yeniden diriltmiş ve esaretten kurtarmıştır.

 

Lider Niçin Önemli? 

 

Çalıştığı kişilerin hedeflerinden sapmamaları, morallerini en üst seviyede tutmaları, çalışma şevklerini yitirmemeleri, beklenen katkıyı yapabilmeleri ancak yönetimin sürekli ve etkin liderliğiyle mümkündür. Ortak çalıştıkları kişilerin liderin arkalarında olan bu gücünü hissetmeleri onları daha fazla motive edecek, verimliliklerini ve sorumluluklarını artıracak, çalışma kültürlerine ekstre katkı yapacaktır. 

 

Lider, takipçileri bulunan kimsedir:Kimi insanlar düşünerek kimileride uygulayarak katkı yaparlar.Her ikiside birbirinden ayrılmaz rollerdir.Ardında takipcileri olmayanlar liderlik vasıflarını tamolarak yerine getiremezler.Takipçileri doğru şeyler yapan kişiler, gerçek liderlerdir.

 

Etkili bir liderin mutlaka sevilen ya da takdir edilen biri olması gerekmez: Liderlikde  popüler olmak değil, sonuç en önemli unsurdur.Liderler sürekli gündemdedir. Bu nedenle örnek oluştururlar.

 

Liderlik ; yüksek mevki, ayrıcalıklar, unvan veya para değil, sorumluluktur.

 

Liderler, Çalıştıkları kuruluşları başarıya ulaştıracak hedefleri araştırır,Farklılıklara saygı duyar, kendikopyalarını aramazlar.Yanındakilerin gücünden korkmaz, bundan şeref duyarlar.Ekip çalışmasına değer verir,yetenekli insanlarla çalışır ve onların yaratıcı gücünden en iyi şekilde faydalanır. 

 

Lider, üstün zeka, analiz ve sentez yapabilme kabiliyetine sahip olmalı, düşüncelerini en iyi biçimde aktarabilmeli, sabırlı olmalı, insanları anlamalı, sevmeli ve kendilerini bir tek gayeye adamış olmalıdır. 

 

Etkili lider;Mutlaka yetki ve iş dağılımını en iyi şekilde yapan kişilerdir.Kendilerini yansıtan, farklılıklarını ortaya koyan çalışmaları mutlaka kendileri yapmalı, kimseye havale etmemelidir.

 

Liderliğin özü

Lider buluş yapar, geliştirir, insanla ilgilenir,güvenden esinlenir, ne ve niçin diye sorar, gözü ufuktadır, uygular, oluşturur, doğru işler yapar, çalışanlarını motive eder, hedefe yöneltir. 

 

Liderlik , ekip çalışmasının getireceği kazanımlarının geliştirilmesinde, organizasyon içindeki iletişimin arttırılmasında önemli rol oynar.

 

Etkili Liderlik için Öneriler

 

Liderlik yapmanın ne demek olduğunu anlayın

Ekibinizi, sizin vizyonunuzdan esinlendirmek, onları hedefe yöneltmek, sonuç almaya cesaretlendirmektir.

 

Liderlik yapmanın niçin önemli olduğunu anlayın

Ekip halinde çalışan insanlar tek tek çalışanlara oranla daha üretkendir. 

 

Kendiniz olun

Size en iyi uyan liderlik stilini bulun. Olumlu olun, çünkü olumlu tutumla ekibinizin sizi nasıl gördüğü arasında bir bağ vardır. 

 

Hedeflerinizi belirleyin

Ekibin hedefini ortaya koyun. Bu hedeflere nasıl ulaşılacağını bildiğinizi gösterin. Ekibin her üyesine kendisinden beklenenleri, hedeflere bağlanmalarını sağlayın. 

 

Ekip üyelerine ilgi gösterin

Ekibinizdekilerin her birinin ne ile motive olduğunu öğrenin.Ekip üyelerinin işin hangi yanından zevk aldıklarını, güçlü ve zayıf yanları olarak neleri gördüklerini tartışın. İşlerini, insanların beceri ve ihtiyaçlarıyla bağlantılandırın. 

 

İnsanları herkesin içinde övün

Ekibinizdekileri sürekli toplulukda överek motive edin.Çünkü insanlar övülmekten ve takdir edilmekten hoşlanırlar.

 

Gerektiğinde uyarın

Uyarmak övmekten daha zordur.Ama asla uyarı görevinizi yaparken kırıcılığa kaçmamalı, hedeften sapmalardaki olgulara vurgu yapmalıdır.

 

Çatışmaları çözüme ulaştırın.

Ekip üyeleri arasında doğacak olan çatışmaları görmezden gelmemeli, anında müdahale etmeli, performansa etki etmeden mutlaka çözüme ulaştırmalıdır.

 

Stresi yönetin

Çalıştığınız ortamın stresinin farkında olun.Üretkenliğinize ve sağlığınıza etki etmeden bu sorunu aşın.Stresin sebeplerini bulun ve çözüm yollarını arayın.

 

Ekibin gelişmesine yardımcı olun.

Ekipler dört aşamadan geçtikten sonra gelişirler. Bunlar; yoklama, sürtüşme, anlaşma ve performans aşamalarıdır. Ekibiniz bu aşamalardan geçtikçe ekip lideri olarak sizin rolünüz de değişecektir. Liderlik yaklaşım ve stilinizi ekibinizin ihtiyaçlarına uydurmaya çalışın. 

 

Liderlik ne Değildir?

 

Liderlik bir ayrıcalık pozisyonu değildir: lider, çevresinden farklı olan fakat bu farklılığı çevresinin etkinliği için değerlendirebilen kişidir.

 

Liderlik bir kişilik kültürü yaratmak değildir:Lider, kendini üstün kişi görme, yanılmaz ve yenilmez olarak düşünme haline dönüşmemelidir.

 

Liderlik vazgeçilmez olmak değildir: Etkin ve başarılı bir liderlik vazgeçilebilir olabilmektir. 

 

Liderlik başkalarını suçlamak değildir: Liderlik öncelikli olarak verilen kararlardan ve doğan sonuçlardan sorumlu olmaktır. 

 

Liderin ve liderliğin ne olduğu üzerinde durduğum bu yazımda, sizlere faydalı olabilmek, yeni fikirler sunabilmek için bir çalışma yapmış bulunmaktayım.Bizleri yöneten liderlerinde toplumumuza faydalı ve yararlı olmasını diler, açacağı yeni ufuklara hep beraber elbirliği içinde bizleri sürüklemesini temenni ederim.

 

 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - - - - -
Lider Olabilmek başlıklı 7128 kişi tarafından okundu ve 0 kişi tarafından yorumlandı

Bir Yorum Yazın

  
 
3+2 İşleminin Sonucu