• slideshow1
  • slideshow2
  • slideshow3
  • slideshow4

Güzel Konuşma

Güzel Konuşmanın Faydaları

Yorum :0
Kategori : Güzel Konuşma

Bir fikrin  duygunun  dilin malzemesini oluşturan kelimelerle bir düzen içerisinde anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sözle ifade edilmesine sözlü kompozisyon diyoruz. Sözlü kompozisyonun amacı kişiye halini  isteğini  düşüncesini açık  tam ve doğru olarak ifade becerisi kazandırmaktır. Söz  yazıdan daha önce  daha etkili ve daha pratik olduğu için sözlü kompozisyonun temelini oluşturan  insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden biri olan konuşmanın usulüne göre yapılması hemen her alanda başarılı olmanın asıl unsurlarındandır. Başarılı yöneticilerin  tanınmış avukatların  liderlerin  toplum içinde saygın bir yeri olan kişilerin ayırıcı vasıflarından biri de güzel ve etkili konuşmalarıdır. Böyle kişiler fikirlerini  güzel konuşma sanatının incelikleriyle ifade ettikleri için kendilerini dinletmesini bilirler ve herkesin kalbini kazanırlar. Çünkü bunlar Aristo'nun da dediği gibi "...düşündüklerinin hepsini söylemez  fakat söylediklerini düşünür de söylerler." Konuşma sanatının inceliklerini bilmeyen birisi ise ne kadar akıllı fıkri ne kadar değerli olursa olsun  kendisini dinletemez  muhatabını inandıramaz  etrafındakileri kendinden uzaklaştırır  adeta konuşmaya başladığ

Güzel Konuşma Teknikleri

Yorum :0
Kategori : Güzel Konuşma

Güzel konuşma; yerine, zamanına, kişisine uygun olarak yapılan konuşmadır. Neyi, nerede, ne zaman, kime nasıl söyleyeceğini bilen bir kişinin güzel konuşmayla ilgili önemli bir problemi yok demektir. Gene de belli kurallar koymak gerekirse;     Dinleyiniz. Doğru ve güzel konuşmanın ilk şartı dinlemesini bilmektir. Siz dinlemesini bilirseniz, bu alışkanlığın sirayeti yoluyla herkes dinlemesini bilir ve siz de dinlenen bir konuşma yapabilirsiniz. Dinlenmeyen, gürültülü, ilgisiz bir yerde güzel konuşma da yapılamaz, orada konuşmanın da tadı olmaz.       Doğru ve güzel konuşmanın ikinci şartı, onun sağlam ve sistemli bir fikre dayanmasıdır. Konuşarak düşünme yerine, düşünerek konuşma esas olmalıdır. Boş konuşulmamalıdır.       Konuşmanın hazırlıklı bir sunuş konuşması olması durumunda hazırlığın usulüne göre yapılması ve konuşmanın planlanması şarttır.       Konuşma ne bıktıracak kadar ağır, ne de makineli tüfek gibi süratli olmalıdır.       Konuşma ile nefes alıp verme ahenkli olmalı, nefessiz ve nefes nefese konuşulmamalı, nefeslenme sesi hissedilmemelidir.       İnsanın kişiliğini yansıtan sesin konuşmada önemli bir unsur olduğu unutulmamalıdır. Zira ses dalgınlık, korkaklık, aptallık, mahcupluk, kibirlilik, tatsızlık, bünyece zayıflık vb. birçok