• slideshow1
  • slideshow2
  • slideshow3
  • slideshow4

Dünyanın En Anlamlı Sözü

Yorum :0
Kategori : Sözleri
Dünyanın En Anlamlı Sözü

Solcu politikacılar özgürlüğünüzü çocuklar ve fukaralıkla mücadele namına elinizden alırlar, sağcı politikacılar ise bunu aile değerleri ve uyuşturucu ile mücadele adına yapar. Her iki durumda da iktidar büyür ve güçlenir, siz ise daha az özgür olursunuz. – Harry Browne

Eğer nefret ettiğimiz insanların da ifade özgürlüğü olması gerektiğine inanmıyorsak ifade özgürlüğüne hiç inanmıyoruz demektir. – Noam Chomsky

  Düş gücü,gerçeklikten kaçmak için değil,onu oluşturmak için kullanılmalıdır. COLİN WİLSON
 

Hemen bütün iyi yazılar, korkunç başlangıç çabalarıyla başlar.

Ama bir yerden başlamak zorundasınızdır. Bu yüzden de kağıt üzerine bir şeyler yazarak başlamalısınız. LAMOTT

Yaratma sürecinin başındayken kendinizi asla,ama asla sınırlamayınız.  JOHN STEWART

Dünyayı değiştirmek istedim. Ama gördüm ki emin olabileceğiniz tek şey kendi kendinizi değiştirmektir.– Aldous Huxley

Her insanın ruhuna göstereceği özen kendinedir. Peki ya bu özeni kendisi ihmal ederse?. Sağlığını, ya da mülkünü korumayı ihmal ederse?. Bunlardan hangisi devleti daha fazla ilgilendirir ki?. Yargıç fakir ya da hastalıklı olmaması için yasa mı çıkartacak? Yasalar başkalarından gelecek zararları engellemek içindir, kendi kendimizden gelecek zararları değil. Tanrı kendisi bile insanları kendi rızaları aksine kurtarmayacaktır. – Thomas Jefferson

Bütün savaşlar,önce insanın zihninde kazanılır JEAN D’ARE

Dünyayı nasıl görmek istediğinize dair seçiminiz ,gördüğünüz dünyayı yaratır. KAUFMAN

Yüzünüzü güneşe döndüğünüz zaman gölgeler hep arkanızda kalır. HELEN KELLER

Eğer gelecek hakkında düşünmezseniz,asla bir geleceğiniz olmaz. HENRY FORD

Amerika’daki zenginlik ortak bir amaç uğruna insanların kamusal fedakarlıkları sayesinde değil, kendi kişisel amaçları ve servetlerini kazanma doğrultusunda hareket eden özgür insanların üretken dehası sayesinde kazanılmıştır. – Ayn Rand

Daima bir şeyi yapmamanızı öğütleyen birileri olacaktır. Esas mesele onlara aldırmamayı bilmektir. – Tim Robbins

Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünür, ama kimse kendini değiştirmeyi düşünmez. – Leo Tolstoy

Yirmi dört makamda çalgı çalan çalgıcıya,dinleyen yoksa çalgısı yük olur.  Aklına ne yanık bir nağme gelir, ne de on parmağını çalgı çalarken oynatası gelir MEVLANA

Kendinizden komik çözümler bulmayı isteyin. Kahkaha ,düşünceniz üzerindeki  tüm sınırlamaları kaldıracaktır. Gülerken her şeye açısınızdır. STEVE CHANDER

Siyasete bulaşmayı reddetmenin cezalarından birisi kendinizden daha değersiz kişiler tarafından yönetilir hale gelmektir. – Plato

Her birey zorunlu olarak içinde yer aldığı toplumun yıllık gelirini olabildiğince büyütmek için emek harcar. Aslında kimse ne genel olarak kamusal kazancı teşvik etmeye çalışır, ne de onu ne kadar arttırdığını bilebilir. Niyeti sadece kendi kazancı yönündedir, ancak bu doğrultuda giderken görülmez bir el tarafından yönetilerek kendi amacı olmayan bir hedefe ilerlenmesine de yardımcı olur. – Adam Smith, Wealth of Nations

ABD anayasasının değişik ikinci maddesinin kabulünden sonraki ilk yarım yüzyıl boyunca mevcut belli başlı tüm yorumcuların görüşleri, ve mahkeme kararları olsun ifadesi ve ruhuyla bir özel kişinin silah sahibi olması ve onu barışçı amaçlarla taşımasının korunması gereken bir bireysel hak olduğu, ve yasadan bunun amaçlandığı tarihsel bir gerçektir. – Report of the Subcommittee on the Constitution of the Committee on the Judiciary, United States Senate, 97th Congress, Second Session (February 1982)

Bir çok gerçekler vardır,herkese söylenemeyeceği gibi her zaman da ağza alınmazlar. VOLTAİRE

Körlerin ülkesinde ,tek gözlü insan kral olur. DESİDERİUS ERASMUS

 Eğer bir örs isen kendini sabit tut,eğer bir çekiç isen zamanında vur. G.HERBERT

Ağzında bal olan arının ,kuyruğunda iğnesi olur. JOHN LYLY

Fakirliğe ve başarısızlığa arka çıkıp maddi destek sağlarsanız her ikisinin de miktarını daha fazla arttırırsınız. – James Dale Davidson, National Taxpayers Union

Eğer bir insanın hayatını kurtarmak için 12 kişiyi öldürmemiz gerekecekse buna değecektir.–  Bilinmeyen


Aslında tüm mantıklı yasalara uyulur. Yasa olduğundan dolayı değil,. mantıklı insanların zaten bunu yapması gerektiğinden dolayı. Eğer bir yasaya sadece yasa olduğu için boyun eğmekte iseniz, bu o yasanın belki de hiç olmaması gerektiğinin oldukça güçlü bir işaretidir. –  Bilinmeyen

Tabiat hiçbir zaman biz aldatmaz,birbirini aldatan daima insandır. J.J .ROUSSEAU

 Namuslu bir insanı aldatmak kadar kolay bir şey yoktur. LA FONTAİNE

 İnsanlar başaklara benzerler;içleri boşken başları havadadır,doldukça eğilirler. MONTAİGNE

 Mert olmayan bir insanla işe başlamak,sonu gelmeyecek, ya da sonu kötü bitecek  bir yola çıkmak demektir. MONTESQUİE


ABD anayasası kusurlu olabilir. Ama şimdikine göre dünya kadar daha iyidir. –  Bilinmeyen


Sosyal devlet bir vatandaşı müvekkil haline getirip, bürokratın emrine veriyor, onu iş hayatına karşı, aileye karşı, fırsatlara karşı, mülke karşı kurallara tabi hale getiriyor. Böyle insan-karşıtı kurallar içinde kıvranmaya mecbur bırakılan insanlar doğal olarak bazı arazlar geliştirir. Akşam haberleri sosyal devletin doğal bir sonucudur. –
Bilinmeyen

Hükümetlerin uzun burnunu insanlar arasındaki karşılıklı rızaya dayalı ilişkilere sokmaması gerektiğine inanıyorum. – John Anderson, Independent presidential candidate, 1980

 Sevgi her zaman yaratıcı,korku ise daima yıkıcıdır. EMMET FOX

 Size güzel gelen çiçekler hangisiyse ondan alın. STEVE CHANDLER

 Bilgi güçtür. Ne biliyorsanız gücünüzün temeli odur,bütün enerjiniz ondan alırsınız. STEVE CHANDER

 Sizi neyin motive ettiğini daha iyi öğrendikçe,kendinizi motive etmeniz daha kolay olacaktır. STEVE CHANDER

Mallar sınırlardan geçemezse askerler geçecektir. – Fredric Bastiat, eski Fransız Ekonomist

Üretim ve ticaret tekelleri kaynağını kapitalist ekonominin bir yapısal özelliğinden değil hükümetlerin serbest ticaret ve

"laissez faire – bırakınız yapsınlar" karşıtı müdahaleci ekonomi politikalarından alır. – Ludwig von Mises,


Tecrübe bize gösteriyor ki özgürlüğün korunmasında en fazla tetikte bulunmamız gereken zamanlar hükümetin amaçlarının yarar sağladığı zamanlardır. … Özgürlüğe gelecek en büyük zararlar iyi niyetli ama kavrayışı kıt, ihtiraslı insanların sinsi tecavüzleri sonucu gerçekleşir. – Supreme Court Yargıç Louis D. Brandeis, 1928

 Tüm dünyadaki ticaret sınırlamalarının global olarak kaldırılması belki de evrensel barış hedefine ticari sınırlarla bölünmüş halklar arasında yapılacak herhangi siyasi birliğin sağlayabileceğinden çok daha fazla yardımcı olacaktır. – Frank Chodorov

Demokrat ve Cumhuriyetçi yaklaşımların mirası: İflas sonucu Liberteryenizm. – Nick Nuessle, 1992

 Sefalet yabancılık ,hiç birimiz için kaçınılmaz değildir. COLİN WİLSON

 Asıl önemli olan vizyonunuzun ne olduğu değil, vizyonunuzun ne yaptığıdır. ROBERT FRİTZ

Haberler ile gerçekler ayni şey değildir. – Katharine Graham, The Washington Post gazetesinin sahibi

Yasadışı olanı hemen yapabiliriz. Anayasaya aykırı olanı yapmak ise biraz daha vakit alır. – Henry Kissinger

Korkutucu senaryolar sunmalı, basitleştirilmiş dramatik bildirimlerde bulunmalı, şüphelerimizden de pek söz etmemeliyiz. Etkili olmakla dürüst olmak arasındaki doğru dengenin nasıl olacağına karar vermemiz gerekir. – Stephen Schneider, environmental activist, in “Discover”, Oct. ’89

Sanırım herkesin en çok endişelendiği terör IRS (vergi gelirleri dairesi). – Terörizmden korkup korkmadığı sorulduğunda, Malcolm Forbes

 Başarı sürecindeki ilk adım,ne yapmak istediğinizin görüntüsüne sahip olmaktır. Steve chander

 Yeteneklerimizin sınırı yokmuş gibi ilerlemek , görevimizdir. Teilhart de Chardin

 Keyf , düş kırıklığına yol açar ama zevk asla . Soren KİRKEGAARD

 Elem planı bulunmayan bir hedef ancak bir hayal olur. NATHHANEİL BRANDEN

 Köleliğe giden yol genellikle şöyledir. Önce silahlarınızı alırlar, sonra mülkünüzü, en sonunda da sizden çenenizi kapatmanızı ve bu durumdan zevk aldığınızı söylemenizi isterler.– James A. Donald


Her özgürlük dostu ABD’nin hapishanelerinin dikkatsiz uyuşturucu kullanlar ve en küçük emarede halkın özgürlüğünü çiğneme gücüne sahip kolluk kuvvetleri ordusuyla dolu bir silahlı kampa dönüşmekte olmasından benim kadar tiksinmelidir. – Milton Friedman, Nobel Prize-winning economist

 Sabahları gözümü açtığım zaman tek bir dünyayla değil, bir milyon olası dünyayla karşılaşırım. Colin WİLSON


 Sen başkalarında görmek istediğin değişikliğin bizzat kendisi olmalısın. GANDHİ


 Bir hedef ancak onu yazıya geçirildiği zaman güç kaza STEVE CHANDLER


Gençler, özellikle de siyahi gençlerin yüksek işsizlik oranı hem bir skandal, hem de ciddi bir sosyal huzursuzluk kaynağıdır. Ama bu büyük ölçüde asgari ücret yasalarından kaynaklanan bir sorun. Asgari ücret yasalarını mevzuat kitaplarındaki en siyah karşıtı yasalardan biri belki en fazla siyahlara karşı yasa olarak görmekteyiz. – Milton Friedman, Nobel ödüllü ekonomist


Bir hükümeti kendi yasalarına uymamaktan, dahası kendi varlık ve imtiyazının kaynağı olan ana sözleşmeye aykırı davranmaktan daha hızlı tahrip edebilecek başka hiçbir şey yoktur. – U.S. Supreme Court Yargıç Tom C. Clark – Mapp vs. Ohio


Eğer ne zaman ekim ve ne zaman hasat yapacağımız Washington tarafından yönetliyor olsaydı çok kısa sürede ekmeğe muhtaç hale gelirdik. – Thomas Jefferson


 Kendinizi o işi yapıyormuş gibi düşleyemediğiniz hiçbir şeyi başaramazsınız. STEVE CHANDLER

15. Yaratma sürecinin başındayken asla,ama asla, kendinizi kısıtlamayın . JHON STEWART

16. Eğer bir şey yapmaya değerse ,kötü yapılaya da değer. G.K.CHESTERTON

Atalarımız bir konuda hata etmişler. Uğrunda savaşmaları gereken şey vergilendirmesiz temsil olmalıydı. – Fletcher Knebel, historian

Tarihteki hatalardan ders almayanlar ayni hataları tekrarlamaya mahkumdur. – George Santayana

Her insanın kendi kimliğinde mahfuz bir mülkiyeti vardır. Buna kendi dışında hiç kimsenin bir hakkı yoktur. Bedeninin emeği, ellerinin işi tamamen kendisine aittir. – John Locke, 1690

17. Sırf kötü yazmaktan korktuğumuz için ,asla yazmayız. Size de böle olasına asla izin vermeyiniz. STEVE CHANDLER

18. Bir tehlike anıda gemiden uzaklaşan fareler geminin batmasını bir türlü affedemezler. WİESLAW BRUDZİNSKİ

19. Kurtlarla arkadaş ol , yalnız elinden baltayı bırakma RUS ATASÖZÜ

Halkın özgürlüğünün kısıtlanmasında güç sahiplerinin özgürlükleri sessiz ve adım adım gasp etmesinin örnekleri şiddetle ve ani gasp etme örneklerine göre daha fazladır. – James Madison

Kazançlardan vergi alınması zorla çalıştırma(angarya) ile ayni mahiyettedir. Birinin emeğinin hasılasına el koymak onun emek saatlerine el koymak ve ona saatlerce çeşitli işler yaptırtmakla eşdeğer bir durumdur. – Robert Nozick, Harvard philosopher

20′li ve ’30′lu yıllarda ABD’deki yüksek suç oranı alkol yüzünden değil onun yasaklanması yüzündendi. Bugünkü uç oranlarının yüksekliği de uyuşturucu yüzünden değil, onunlar ilgili konulan yasaklar yüzündendir. – US District Judge James C. Paine, addressing the Federal Bar Association in Miami, November, 1991

Washington’daki temsilcilerimizin ahlaki ve anayasal yükümlülükleri özgürlüklerimizin korunmasıdır. Bir yandan dünyaya dadılık edip, kazananı olmayan savaşlara yol açarken, öte yandan da halkımıza iflas ve ekonomik kargaşa getirmek değil. – Congressman Ron Paul, 1987

Birisi üretirken öbürleri onun ürettiğini dağıtıyorsa üreten köledir. – Ayn Rand

20. Rüzgara tüküren kendi yüzüne tükürür .İTALYAN ATASÖZÜ

21. Bir gün su içeceğin çeşmeye çamur sıçratma İSRAİL ATASÖZÜ

22. Kör ata ha göz kırpmışsın, ha başını sallamışsın İNGİLİZ ATASÖZÜ

23. Evlilik bir kale gibidir. Dışarıdakiler oraya girmek için ,içerdekiler de çıkmak için uğraşır dururlar. ÇİN ATASÖZÜ

24. Aynı ırmakta iki kez yıkanamazsın. Çünkü sonradan akan su ilk akan su değildir. HERAKLİEDES

Siyasetle ilgileniyorum ki bir gün mecburen ilgilenmek zorunda kalmayayım diye. – Ayn Rand
Küba’da silah yasağı ve kontrolü var. Küba’da devletin herkesi şemsiyesine alan sağlık sistemi de var. Peki neden hepsi buraya gelmek istiyorlar? – Paul Harvey 8/31/94

En Bush hayranı, bayrak emen budala dahi içten içe bir şeylerin yanlış gittiğini bilmektedir. Amerika bitti ve bunu artık herkes biliyor. Yeni dünya düzeni ölmekte olan bir imparatorluğun kokusuna sahip ve kanalları değiştirmekle bundan kurtulamayız. – Jello Biafra

25. Boş bir çuvalın dik durması zordur. BENJAMİN FRANKLİN

26. Bozulan dostluktan sonraki nefret, meyvelerin en öldürücüsüdür. G.E.LESSİNG

27. Böcek olmayı kabullenenler,ezilince şikayet etmemelidirler .F .SCHİLLER

28. Bir yengece doğru yürümesini asla öğretemezsiniz. ARİSTO

29. Gerçek dostlukta,yaratılışları bayağı olanların alamayacakları bir tat vardır. JEAN DE LA BRUYERE

Eğer jüri yasanın adaletsiz olduğunu hissediyorsa, hakimin yasaya göre verdiği kararın aksine de olsa, ortada aksine deliller de olsa jürinin beraat ettirmedeki tartışılmaz yetkisini tanırız. Mahkemeler de jürinin bu kararına uygun davranmak zorundadır. – US v Moylan, 4th Circuit Court of Appeals, 1969, 417 F.2d at 1006

Ülkenizi sevin ama hükümetinden de korkun.– N.E. folk wisdom

ABD anayasasının neresinde, hangi maddesinde ana babayı evladından ayrılıp, evladı ana babasından ayırıp hükümetin aptallığı veya ahlaksızlığının bir sonucu olarak girdiği bir savaşın cephesinde çarpışmak zorunda bırakılabileceği yazıyor ki? – Daniel Webster

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - - - - -
Dünyanın En Anlamlı Sözü başlıklı 15400 kişi tarafından okundu ve 0 kişi tarafından yorumlandı

Bir Yorum Yazın

  
 
3+2 İşleminin Sonucu