• slideshow1
  • slideshow2
  • slideshow3
  • slideshow4

Sözleri

İsraf ile ilgili güzel sözler

Yorum :5
Kategori : Sözleri

Yine Hz. Aişe (radıyallahu anha) "Yetimleri, evlenme çağına gelene kadar deneyin, onlarda olgunlaşma görürseniz mallarını kendilerine verin, büyüyecekler de geri alacaklar diye onları israf ederek ve tez elden yemeyin. Zengin olan iffetli olmağa çalışsın, yoksul olan uygun bir şekilde yesin..." (Nisa, 6), ayeti hakkında şu açıklamayı yaptı: "Bu ayet, yetime bakan velinin fakir olması halinde, bakım hizmetine mukabil, yetimin malından uygun şekilde yiyebileceğini beyan için nazil olmuştur." Bir başka rivayette şöyle denir: "Veli, muhtaçsa, çocuğun malından, malın miktarına göre uygun şekilde alır." İsraf, saçıp savurmak, boş yere harcamak, kıymetli olanı kıymetsiz yerde kullanmak demektir. Bu yüzden müsrif, hem kendine , hem de başkasına zarar verir.   İbnu Abbas (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "(Cahiliye devrinde) kadın, Kabe-i Muazzama'yı çıplak olarak tavaf eder ve şöyle derdi: "Bana kim ödünç bir tavaf elbisesi verecek?" Elbiseyi fercinin üzerine kor: "Bugün bir kısmı veya tamamı görülür ama, ondan açılanı helal etmem" derdi. Bu tatbikatla ilgili olarak şu ayet indi: "Ey Ademoğulları! Her mescide güzel elbiselerinizi giyerek gidin, yiyin, için fakat israf etmeyin. &

Aile ile ilgili Sözler

Yorum :1
Kategori : Sözleri

Aile ile ilgili güzel sözler yardım edin. Aile ile ilgilihadisler Aile hakkında ayet ve hadisler Aileyle ilgili hadisler Aile ile ilgiliayet ve hadisler Aile hakkında hadisler Aile ile ilgili ayetler Aile ile ilgiliayetler ve hadisler Aileyle ilgili ayet ve hadisler Aileyle ilgili ayetler Aileile ilgili sözler Aile ile ilgili hadisler ve ayetler Aile hakkındaki ayet vehadisler Aile hakkında hadis ve ayetler Aile ile ilgili hadis ve ayetler Aileile ilgili hadisi şerif   Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Allah azze ve celle'ye İslam'da nikah ile kurulan evden daha sevimli hiçbir şey yoktur. Allah azze ve celle'nin en çok buğz ettiği şey ise, İslam'da ayrılık, yani talak ile dağılan evdir." el-Kafi, c. 5, s. 328 “ Cocuklar, basta anne ve babalarini kosulsuz severler. Bir zaman sonra onlari yargilamaya baslarlar. Nadiren onlari affederler. “ OSCAR WILDE “ Insanlar cocuklarini gelecekte birseyler vaadettikleri icin degil, kendilerinin oldugu icin severler. “ HALIFA, “ Evinize gitmediginiz zamanlarda, nerede oldugunuzu merak eden birinin olmasi, cok eski bir insani gereksinimdir. “ MARGARET MEAD  Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Bekar kızlar, ağaçtaki meyveler gibidir. Meyveler yetişir de toplamazlarsa, güneş bozar ve rüzgar dağıtır. Bekar kızlar da işte böyledir; kadınların derk ettiğini derk ettikleri zaman artık onları evlendirmekten başka bir çare/ilaç yoktur. Aksi takdirde fe

Güzel ahlak ile ilgili sözler

Yorum :1
Kategori : Sözleri

Güzel ahlak Ahlak evrensel anlamda iyi, güzel ve doğru davranışlar bütünüdür. Ahlaklı insan da tüm yaşantısında; fikir, söz ve davranışlarında bu bütünlüğü göstermeye çalışan insandır. İslam dinini inanç, ibadet ve ahlak şeklinde 3 kısımda düşünebiliriz. İnanmak, tüm dinlerde olduğu gibi İslam` da da ilk adımı teşkil etmektedir. Çünkü inanmak, insanın yaratıklara değil, sadece Tanrı` ya boyun eğmesini sağlamakta ve kişiyi gerçek anlamda özgürleştirmektedir. Fakat Kur`an-ı Kerim`in de ifadesiyle, ` Ben inanıyorum ` demek insanın kemale ulaşması için yeterli bir şey değildir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: `İnandık demeyle başıboş bırakılacağınızı mı zannettiniz.` (75-Kıyamet 36). O halde inanmanın ardından, elbette ki Yüce Yaratan` a karşı gerekli sorumluluk ve ödevlerin yerine getirilmesi gelmektedir. Bu kısımda ibadetler yer almaktadır. Güzel ahlak sahibi olun Aslında insanoğlunun dünyaya getiriliş amaçlarından en önemlisi, kemale ererek en üst düzeyde bir insan olarak hayatını noktalamaktır. İnsanın kemalini onun güzel ahlaki vasıfları oluşturmaktadır; bir insan ne kadar güzel ahlak sahibiyse, kemale o kadar yakındır. İnsanı insan yapan güzel ahlaktır; inanç ve ibadet, insanı güzel ahlaka ulaştıran unsurlardır. İslam`da ahlak o kadar önemli bir yer tutmaktadır ki, gerek Kur`an-ı Kerim gerekse Hz. Peygamber güzel ahlak üzerine sık sık vurgu yap

Kibir ile ilgili sözler

Yorum :0
Kategori : Sözleri

“ Kaba bir kimsenin elinden, hayat suyu bile olsa içme. “ Hz.Ali (R.A.) "Hor ve zelil insandan başkası kibirlenmez."  Hz. Ali “Kendisini bilen, halkın öğmesine aldanıp mağrur olmaz. “Şeyh MAĞRİBİ (K.S.) "Kibir gibi hiçbir şey insana düşmanlık kazandırmaz." Hz. Ali “ Bütün bir şer bir evde gizlidir ve kibir onun anahtarıdır. “Hüseyin Razi (Rah.A.)  "Kendine köle kılamadığın kimseye karşı büyüklenme."  Hz. Ali  “Kibir, alçakların ahlâkındandır. “ İmam-ı ŞÂFÎÎ (Rah.A.)  "Kibirlenen kimse yok olmaktan güvende değildir."  Hz. Ali  “Kibirlenip (insanlara) baş kaldıranlar,kurt gibi (cemiyetten) uzak yaşarlar.”  “Cenâb-ı Hak,her kibir edeni hakîr ve zelîl eder.”  Hz.Ali (R.A.)  “ Âhir yine hâk olur bu tanler, Bilmem neye kibr eder,edenler. “ Şeyhülislâm VASSAF  "İnsanlara karşı kibirlenen kimse hor kılınır."  Hz. Ali  "En çirkin kibirlenmek insanın akrabalarına ve türdeşlerine karşı kibirlenmesidir."  Hz. Ali  “ Hemen hazer eyle kibr u gururdan, Gönül alçaklığı büyük,aman bil. “ KUDDUSÎ  "Kibir ve israf elbisesini giyinen kimse, fazilet ve şeref elbisesini soy

Vefa İle İlgili Güzel Sözler

Yorum :0
Kategori : Sözleri

“En vefakar dostumuz gölgemizdir bilirsiniz. ama unutmayın ki; o da yoldaşlık etmek için güneşlik havayı bekler. “   georg wilhelm friedrich hegel "Mutlu olmanın sırrını Peygamber Efendimiz’den öğren de, Allah sana ne verirse ona razı ol. Başına gelen derde, balaya razı olur da, ses çıkarmazsan, o anda hemen sana cennet kapısı açılır. Eğer gam elçisi sana gelirse, tanıdık bir dost gibi karşıla, onu kucakla. Zaten o sana yabancı değildir, onunla aşinalığın vardır. Sevgiliden gelen cefaya karşı sakın suratını asma, onu neşe ile karşıla, merhaba, hoş geldin de. Onu güler yüzle, tatlı sözle karşıla ki gönül alıcı o eşsiz varlık hoşa gitmeyen çarşafını üstünden atsın da güzelliği ortaya çıksın." Mevlana “  vefa demek sevgi demek, vefa demek aşk demek, vefa demek sevmek demek.”    mevlana “vefa milletin tarlasıdır  “  voltaire “ Aşk bile salt fizyolojik bir sorundur. Bizim öz irademizle hiç ilişiği yoktur. Gençler sadık kalmak isterler, kalamazlar; yaşlılar sadakatsizlik etmek isterler, edemezler. Söylenecek söz bundan ibaret. “ Oscar Wilde “Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. “ Mehmet Akif ERSOY  “  En vefakar dostumuz gölgemizdir bilirsiniz. Ama unutmayın ki; o da yoldaşlık etmek için güneşli havayı bekler. “ &

Edep ile ilgili sözler

Yorum :0
Kategori : Sözleri

“Bir milletin ahlakı dişleri gibidir. Çürüğdü nisbette acısını hisseder. “ BERNARD SHAW “Şerefini kaybedenin, kaybedecek başka bir şeyi yoktur. “ Publilius Syrus “İlim ve bilginin yüceliği edep ile anlaşılır. Davranışlar, ilim ve irfan ile kabul görür ve insan, güzel edep ve ahlakı ile dünya ve ukba muradına ulaşır. “   İmam Suhreverdi  “İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. “ VICTOR HUGO “Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur.”  MONTAIGNE “Aramızdaki ilişki çok güçlü, çünkü bizi aynı günah bağlıyor.”  Oscar Wild “Edep, bir insanda iyi ve güzel huyların tamamının meydana geldiğinin görülmesidir. “   İmam Kuşeyri “Hayatınızın her gününü sanki bir dağa tırmanıyormuş gibi yaşayın. Arada bir zirveye göz ucuyla bakın ki hedefiniz daima aklınızda olsun; ama yalnızca zirveye odaklanıp, varılan her yeni noktanın farklı ve güzel manzarasını da kaçırmayın.”  Harold Topstory “Kadına düşkünlük cimrilik gibidir, kişinin parası arttıkça açgözlülüğü de artar.”  MONTESQUIEU “ Çocukların utangaç olması onların iyi ahlak sahibi olmalarını müjdeler.”  İMAM-I GAZALİ “Gezdim Halep ile Şamı, Eyledim ilmi talep, Meğer ilim bir hiç im

Söz vermek ile ilgili sözler

Yorum :0
Kategori : Sözleri

class="MsoNormal">“Hayat başlar ve biter! Nasıl başlayıp nerede sona erdiği değil, ikisi arasına neler sığdırılabildiğin önemlidir. “ Amin Maalouf class="MsoNormal">“Susmak, kişinin kötü söz söylemesini engelleyerek onu kibar kılar.” William Faulkner class="MsoNormal">“Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. “ TÜRK ATASÖZÜ class="MsoNormal">“Susmak, insanı ele vermeyen sadık bir arkadaştır” Konfiçyus class="MsoNormal">“ Tatlı söz söyleyen, kötü söz işitmez “Firdevsi class="MsoNormal">“Hayatımızda işlediğimiz hataların çoğu, düşünmemiz gereken yerde hissetmekten, hissetmemiz gereken yerde düşünmekten ileri gelmektedir. “ John COLBINS class="MsoNormal">“Tek bir kelime, bize, karşımızdakinin akıllı mı, aptal mı olduğunu gösterir” class="MsoNormal">“Susmak mânâ eksikliğinden değil, belki mânânın derinliğindendir.” Mevlana Celaleddin-i Rumi class="MsoNormal">“Ya hayır söyle, ya sus “ Hadis-i Şerif class="MsoNormal">“Hafif acılar konuşabilir ama, derin acılar dilsizdir. “ SENECA class="MsoNormal">“Güzel sözler petekten damla damla sızan bala benzer, insanın ruhuna tat verir. “ HZ. SÜLEYMAN

Gösterilen Yazı 15-21 (Toplam Yazı 23)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4« · »